Strona główna » Blog » Do kiedy należy wymienić stary piec „kopciuch” na nowy? Terminy zależne od województwa!

Do kiedy należy wymienić stary piec „kopciuch” na nowy? Terminy zależne od województwa!

Jeśli masz kocioł opalany drewnem lub węglem o klasyfikacji 3 lub 4, przeczytaj ten artykuł.

Zgodnie z najnowszymi regulacjami, konieczna będzie wymiana takiego kotła do maksymalnie 1 stycznia 2028 roku. Co więcej, jeśli używasz ogrzewaczy pomieszczeń, włączając w to kominki, istnieją nowe wytyczne dotyczące ich sprawności. 

Już od 1 stycznia 2023 roku dozwolone jest korzystanie wyłącznie z urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub charakteryzują się sprawnością cieplną na poziomie co najmniej 80%. Te zmiany mają kluczowe znaczenie dla ekologicznego ogrzewania oraz efektywności energetycznej. 

Do kiedy konieczna jest wymiana pieca biorąc pod uwagę poszczególne województwa?

Uchwały antysmogowe wprowadzono w 14 województwach - gdzie w różnych terminach należy wymienić "kopciuch", czyli piec węglowy, należący do 3 lub 4 klasy, na nowy kocioł spełniający normy emisji i sprawności na poziomie klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Jakie są terminy wymiany kopciucha na Podkarpaciu i nie tylko? Sprawdźmy!

Województwo podkarpackie 

 • Do 1 stycznia 2024 r. należało wymienić kotły eksploatowane 5-10 lat od daty produkcji, niespełniające norm PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2026 r. należy wymienic kotły eksploatowane do 5 lat od daty produkcji, niespełniające norm PN-EN 303-5:2012.
 • Od 1 stycznia 2026 r. zakaz stosowania kotłów bezklasowych.
 • Do 1 stycznia 2028 r. należy wymienić kotły, spełniające jedynie wymogi emisyjne klasy 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Województwo małopolskie

 • Od 1 maja 2024 roku należy wymienić bezklasowe kotły na węgiel lub drewno na urządzenia spełniające standardy emisyjne, takie jak pompy ciepła, kotły gazowe, olejowe lub kotły na paliwo stałe zgodne z normami.
 • Od 1 maja 2024 roku dozwolone będą tylko kominki spełniające standardy Ekoprojektu lub o sprawności cieplnej minimum 80%. Kominki niespełniające tych norm muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłów do poziomu zgodnego z Ekoprojektem.
 • Od 1 stycznia 2027 roku zakazane będzie używanie kotłów klasy 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Kotły klasy 5, zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być eksploatowane do końca ich żywotności.

Województwo śląskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. zakaz korzystania z kotłów, które były użytkowane od 5 do 10 lat od daty produkcji.
 • Od 1 stycznia 2026 r. zakaz użytkowania kotłów, które były wykorzystywane do 5 lat od daty produkcji.
 • Od 1 stycznia 2028 r. zakaz korzystania z kotłów 3 i 4 klas wg norm PN-EN 303-5:2012.

Województwo dolnośąskie

Od 1 lipca 2024 r. zakazane będzie korzystanie z kotłów i pieców niespełniających wymagań klasy 3 pod względem emisji pyłu, a od 1 lipca 2028 r. także tych niespełniających wymagań klas 3 i 4.

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. zakazane jest użytkowanie bezklasowych kotłów i pieców oraz kominków rekreacyjnych niespełniających wymogów ekoprojektu.
 • Od 1 stycznia 2028 r. zakazane będzie stosowanie kotłów klasy 3 i 4; dozwolone będą tylko kotły klasy 5.
 • Od 1 stycznia 2030 r. w Bydgoszczy, Ciechocinku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią, Toruniu, Włocławku i Wieniec-Zdroju nie będzie można używać kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe, jeśli budynki mogą być podłączone do sieci.

Województwo zachodniopomorskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz korzystania z kotłów bezklasowych.
 • Do 1 stycznia 2028 r. trzeba wymienić kotły klasy 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Województwo pomorskie

 • Od 1 stycznia 2024 r. zakazane są kotły, piece i kominki niespełniające wymagań emisyjnych klasy 3 lub bez tabliczki znamionowej.
 • Od 1 stycznia 2024 r. w Sopocie obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem, z wyjątkiem biomasy o wilgotności poniżej 20%. Kominki zgodne z dyrektywą Ekoprojekt będą dozwolone.
 • Od 1 września 2026 r. zakazane będą instalacje spełniające wymagania tylko klas 3 i 4, a od 1 września 2035 r. zakaz obejmie także urządzenia klasy 5.
 • W miastach (poza Sopotem) budynki muszą być przyłączone do sieci, ale jeśli to technicznie niemożliwe, można zamontować kotły na węgiel, drewno lub pellet spełniające wymogi Ekoprojektu.

Województwo mazowieckie

Od 1 stycznia 2028 roku będzie obowiązywał zakaz korzystania z kotłów na węgiel lub drewno, które są klasy 3 lub 4.

Województwo wielkopolskie

 • Od 1 stycznia 2024 roku zakazane używanie kotłów bezklasowych na węgiel i drewno, które nie spełniają norm PN-EN 303-5:2012 dla klas 3, 4 lub 5.
 • Od 1 stycznia 2026 rokunie będzie można używać pieców kaflowych, pieców typu „koza” oraz kominków niespełniających norm Ekoprojektu; dozwolone będą tylko urządzenia z odpowiednimi filtrami i sprawnością cieplną powyżej 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 roku zakazane będzie użytkowanie kotłów i pieców klasy 3 i 4 na węgiel lub drewno. Kotły klasy 5 zainstalowane przed 1 maja 2018 roku mogą być używane do końca ich żywotności.

Województwo lubuskie

Od 1 stycznia 2027 roku będzie zabronione korzystanie z kominków i pieców, które nie spełniają standardów Ekoprojektu.

Województwo łódzkie

 • Do 1 stycznia 2025 roku konieczna będzie wymiana kotłów i pieców bezklasowych jest obowiązkowa.
 • Do 1 stycznia 2026 rokupiece i kominki zainstalowane przed 1 maja 2018 roku muszą zostać wyposażone w urządzenia filtrujące, które zmniejszą emisję pyłów do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.
 • Od 1 stycznia 2028 roku obowiązywał będzie zakaz użytkowania kotłów i pieców klasy 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Województwo świętokrzyskie

 • Od 1 lipca 2023 roku obowiązuje zakaz używania kotłów pozaklasowych, tzw. kopciuchów, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
 • Od 1 lipca 2024 roku obowiązek korzystania z kotłów klasy 3 i 4.
 • Od 1 lipca 2026 roku dozwolone jedynie użytkowanie kotłów spełniających wymagania Ekoprojektu.

Województwo opolskie

 • Od 1 stycznia 2030 roku zakaz użytkowania urządzeń grzewczych bez klasy.
 • Od 1 stycznia 2032 roku dozwolone będzie użytkowanie urządzeń spełniających bardzo wysokie standardy efektywności i niskiej emisji zanieczyszczeń, zgodnych z klasą 5 lub normą Ekoprojektu.
 • Od 1 stycznia 2036 roku kominki i inne lokalne urządzenia grzewcze na paliwo stałe będą musiały spełniać wymagania Ekoprojektu.

Województwo lubelskie

 • Od 1 maja 2024 roku należy wymienić bezklasowe kotły na węgiel lub drewno na urządzenia spełniające standardy emisyjne, takie jak pompy ciepła, kotły gazowe, olejowe lub kotły na paliwo stałe zgodne z normami.
 • Od 1 maja 2024 roku dozwolone są tylko kominki spełniające standardy Ekoprojektu lub o sprawności cieplnej minimum 80%. Kominki niespełniające tych norm muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłów do poziomu zgodnego z Ekoprojektem.
 • Od 1 stycznia 2027 roku zakazane będzie używanie kotłów klasy 3 i 4 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Kotły klasy 5, zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być eksploatowane do końca ich żywotności.

Podsumowanie

Wymiana pieców na nowoczesne urządzenia grzewcze to krok w stronę poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. Odpowiedzialne podejście do kwestii ogrzewania nie tylko pomaga w walce ze smogiem, ale również może przynieść korzyści ekonomiczne dzięki wyższej efektywności energetycznej nowych systemów.

Warto zwrócić uwagę, że terminy wymiany pieców różnią się w zależności od województwa, co może prowadzić do pewnych komplikacji. Dlatego też, kluczowe jest, aby mieszkańcy byli świadomi obowiązujących przepisów i odpowiednio wcześniej zaplanowali wymianę urządzeń grzewczych, aby uniknąć kar oraz problemów związanych z nieprzestrzeganiem uchwał antysmogowych. 

Dodatkowo, różne programy rządowe i lokalne mogą oferować wsparcie finansowe na wymianę starych pieców, co warto wziąć pod uwagę. Programy takie jak “Czyste Powietrze” zapewniają dotacje oraz pożyczki na zakup nowoczesnych, ekologicznych systemów grzewczych. Skorzystanie z tych środków może znacznie obniżyć koszty inwestycji, co jest szczególnie ważne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. W przypadku wymiany źródła ciepła w firmie Plombier zyskasz nie tylko darmową obsługę programu Czyste Powietrze, który pozwoli na obniżenie kosztów, lecz przede wszystkim darmową wycenę, fachowy montaż nowego źródła ciepła i gwarancję jakości.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego i małopolskiego, którzy planują wymienić piec na nowoczesne źródło ciepła. Pomożemy pozbyć się kotłów niespełniających wymogów, wymienić je na nowe i uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca.

Skontaktuj się z nami

Oddział Jasło
Oddział Szerzyny
Szerzyny 509, 38-246 Szerzyny
Call Now Button